Trikk 22 – En fantastisk måte å oppdage Praha på!

Greetings, fellow explorers! If you’re eager to soak in the wonders of Prague, Tram Line 22 is your ticket to an unforgettable journey. Let’s embark on a simple guide, tracing the tram’s path from its starting point at Bílá Hora, winding through historic sites like Prazski Hrad, Malostranská, the Charles Bridge, Most Legi, Národní Třída, Karlovo Náměstí, and concluding at Nádraží Hostivař.

What can you see as you travel with tram line 22 in Prague?

1. Bílá Hora: Where History Begins

Our tram journey kicks off at Bílá Hora, a place steeped in history. As the tram sets forth, you’ll find yourself surrounded by the echoes of the Battle of White Mountain. Take a moment to appreciate Bílá Hora Square, home to the striking Church of St. John of Nepomuk, a testament to Prague’s rich past.

2. Prazski Hrad: The Castle Majesty

Tram Line 22 then gracefully glides into the iconic Prazski Hrad – Prague Castle. Gaze in awe at this majestic fortress perched atop the hill, adorned with spires and steeped in centuries of history. Consider disembarking here to explore the castle complex, a treasure trove of architectural wonders, including the renowned St. Vitus Cathedral.

tram 22 in prague

3. Malostranská: A Stroll Through Lesser Town

Next stop, Malostranská! Disembark here to explore Lesser Town’s charming streets, adorned with colorful buildings and cobblestone paths. Meander through the alleys, soaking in the old-world charm, and perhaps indulge in a delightful coffee at one of the quaint cafes that dot the area.

4. Charles Bridge: A View to Remember

As Tram Line 22 continues its journey, get ready for a spectacular view of the Vltava River and the famous Charles Bridge. Although the tram doesn’t cross the bridge itself, consider hopping off at Malostranské náměstí for a leisurely stroll across this iconic landmark. Capture the breathtaking scenery and absorb the lively atmosphere.

charles bridge

If you want to visit the Petrin Hill, get off at Ujezd and take the funicular to the top of the Petrin Hill.

5. Most Legi: Bridge Vibes

The tram then passes across Most Legi, a modern bridge offering fantastic views of the river and the city. Enjoy the contemporary architecture and the hustle and bustle of the riverbanks as you traverse this picturesque part of Prague.

6. Národní Třída: Urban Elegance

Tram Line 22 glides through Národní Třída, an urban hub pulsating with life. Here, you’ll find a mix of shops, theaters, and vibrant energy. Immerse yourself in the city’s urban elegance, whether you choose to explore the shops or simply observe the local buzz.

7. Karlovo Náměstí: Central Square Charm

As the tram inches closer to its final destination, it passes through Karlovo Náměstí, a central square surrounded by historical buildings and lively activity. Take a moment to soak in the atmosphere and perhaps explore the nearby streets before continuing your tram adventure.

8. Nádraží Hostivař: Journey’s End

Finally, Tram Line 22 arrives at its last stop – Nádraží Hostivař. This district, nestled in the southeastern part of Prague, provides a glimpse into local life. Take the opportunity to explore Hostivař Park or discover the hidden gems in the surrounding area. This is one of the largest parks in Prague and a very peaceful area. Why not bring some food and a blanket along and have your picnic here?

tram number 22 in prague

Tram Line 22 is a magical journey through Prague’s history, architecture, and vibrant neighborhoods. Whether you’re captivated by ancient castles, charming streets, or bustling squares, this tram adventure promises an enriching experience in the heart of this beautiful city. All aboard for an exploration of Prague’s wonders!


Where can I buy tickets for the tram?

You can buy tickets for trams and public transportation at the larger stops in Prague. At such places you can find ticket machines where you can buy the needed tickets before getting onboard. It is also possible to by tickets inside the trams (normally), but it is always easier to arrange it before you start your journey.

If you plan on discovering Prague with the help of tram 22, a 24-hour pass is the best solution as you can get on and off the tram at any time without having to worry about time limits. You can read more about public transportation in Prague here.

Er Praha en møkkete by?

Planlegger du en reise til Praha og lurer på om du kan forvente deg mye møkk og søppel i gatene? Det finnes europeiske hovedsteder der det virker som om noen har sluppet en søppelbombe i gatene regelmessig, men hvordan er tilstandene i Praha?

Det er mange byer som sliter med søppel, men ikke bare søppel, men også hundebæsj og lignende i gatene. Hvordan er det i Praha? Er dette noe du trenger å bekymre deg over før ankomst til Praha?

Det finnes hovedsteder i Europa der det flyter over av søppel i gatene, kanskje spesielt på lørdag og søndag morgen etter masse uteliv på natten der søppel blir kasta i fri flyt på gatene etterpå. Men, når du planlegger reisen til Praha trenger du ikke å bekymre deg for slike ting.

Er det mye søppel i gatene i Praha?
Er det mye søppel i gatene i Praha? Er det en møkkete by? Kilde: Pixabay

Praha og søppel!

Mange tenker kanskje at Øst-Europa er ensbetydig med søppel og rot. Men, faktum er faktisk ganske ofte det totalt motsatte og det finnes en logikk bak det hele. I mange nasjoner, for eksempel i Italia og i Spania, tenker de nok at turistene kommer uansett hvordan det ser ut. Derfor møter man ofte på doer som har blitt nedslitt gjennom århundrer og gater som renner over av søppel og som ikke er trivelig. Men, ettersom turistene kommer uansett bryr de seg egentlig ikke så mye.

Men, i Øst-Europa opplever man en mye større kamp for turistene. Dette gjelder ikke bare på bynivået, men også når det gjelder restauranter og attraksjoner. Av denne grunnen er det som regel svært rent og pent både på utsiden og på innsiden av bygninger og restauranter i Praha, og man kan trygt gå på do uten å være redd for møkkete toaletter som ikke har hørt om grønnsåpe eller andre rengjøringsmidler på en stund.

Når du går i gatene i Praha er det helle ikke mye søppel i gatene. Her er de flinke til å holde det rent, og samtidig er det også et faktum at lite søppel i gatene produserer mindre søppel. Hvis du mister en serviett på gata og den faller ned ved siden av en ølboks og tre sjokoladepapir er det mulig du lar den bli liggende. Men, faller den på bakken og ligger den som en stygg hvit flekk på en ellers ren gate, er sannsynligheten mye større for at du plukker den opp. Dette er også med på å gjøre Praha en fin og ren by!

En gang til – Er Praha en møkkete by?

Svaret på det spørsmålet er altså nei! Det er en ren og fin by, og selv under de superpopulære julemarkedene klarer de stort sett å holde god orden på både Wencel-torget og på Gamleby-torget slik at disse ser fine ut selvom de blir nedgått av titusener av mennesker hver eneste dag.

Det er selvfølgelig forurensing også i Praha, og det synes på mange av bygningene. De som en gang var lyse og fine begynner å se slitne og grå ut. Dette er selvfølgelig på grunn av eksosen fra biler og lignende som transporterer hundretusener av mennesker hver dag fra bosted og gjennom Praha, fra flyplassen i Praha til sentrum av byen, og lignende.

Men, som turist ser man lite søppel i gatene og det er stort sett svært trivelig å gå opp og ned i Prahas gater.

Når det har med møkkete bygninger å gjøre jobbes det kontinuerlig med å holde disse vedlike, samt å vaske dem. Men, de fleste områdene i gamlebyen er også værnet relativt godt for biltrafikk, noe som gjør at man kan gå rundt uten å være så veldig bekymret for eksos heller. Går du fra Gamleby-torget og ned til Moldau må du krysse en vei i det du kommer til Karlsbroa, men det er stort sett det. Sånn sett er Praha heldig som har en skikkelig flott gamlebye der man kan gå og løpe (med barn også) uten å måtte passe på biltrafikk på hvert eneste gatehjørne.

Det er altså bare å glede seg til å besøke Praha. Det er ingen grunn til å bekymre seg for forurensing, eksos og søppel. Forhåpentligvis vil også en solid oppgang i hybrid og el-biler gjøre at lufta med tiden blir enda bedre… men ærlig talt, det er allerede nå mye bedre i Praha sentrum enn det er i mange andre storbyer i Europa!